Zakładanie zieleni już od kilkunastu lat jest pod specjalną opieką Zarządu Dróg Miejskich, bowiem już w roku 2003 wprowadzono w życie szereg procedur mających zapewnić jak najlepszy stan drzew i krzewów.

Roślinność jest chroniona przede wszystkim podczas nowych inwestycji, w czasie których należy pogodzić możliwości drogowe, interesy mieszkańców i wymagania przyrodnicze. Ale bardzo dba się również o to, co jest już obecne, zwłaszcza że w mieście na roślinność wpływa szereg niekorzystnych czynników, mogących wyrządzić duże szkody.

Niedawno w Poznaniu został przeprowadzony dokładny przegląd stanu przyulicznego drzewostanu, który miał na celu przede wszystkim dokładne poznanie kondycji drzew. Jest to bardzo ważne z dwóch powodów, to znaczy dla informacji, w jakim stanie znajdują się drzewa oraz tego, jak mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu w mieście. Przegląd został przeprowadzony przez doświadczonych specjalistów, między innymi ogrodników, leśników, architektów krajobrazu oraz chirurgów drzew.

Przydrogowa miejska zakładanie zieleni badana jest raz do roku, obejmuje ona dokładne oględziny wszystkich naziemnych części drzewa.

W czasie takiego przeglądu sprawdzane są sylwetki drzew pod kątem możliwości złamań – czyli wysokość, stabilność i pochylenie pnia. Dodatkowo specjaliści sprawdzają każdy pień, oceniając krzywiznę, mechaniczne pęknięcia oraz obecność ran i uszkodzeń. Z kolei strefy koron są badane pod kątem ewentualnych rozłamań. Tu zwraca się uwagę na masę i przekrój, rozkład konarów oraz obecność szkodników i chorób.

Drzewa po przeglądzie są w specjalny sposób oznaczane kolorową farbą, określającą ich stan. Zielone i niebieski kropki oznaczają, że będą potrzebne odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. Natomiast pomarańczowa obwódka oznacza konieczność dokładniejszego przeglądu i ewentualnie wycięcia. Wszystkie przeglądy zlecane są odpowiednim specjalistom w oparciu o obowiązujące procedury. Jeśli będzie potrzeba wycięcia jakiegoś drzewa, to musi to zatwierdzić Wydział Ochrony Środowiska, a dodatkowo jest sadzone nowe drzewo.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *