Poznań jest dużym miastem w województwie wielkopolskim. Jak w każdym dużym mieście tak i w Poznaniu brakuje punktów zielonych- drzew, krzewów parków itd. Sadzenie drzew w wielkich miastach jest rzeczą bardzo ważną. Większość mieszkańców miast jak podstawową potrzebę wymienia sadzenie drzew i zwiększanie powierzchni zielonych w mieście.

Drzewa są miłe dla oka, oczyszczają powietrze i dają cień w upalne dni. Ponadto są ozdobą miast i dodają estetyki. Zieleń miejska wyraźnie poprawia komfort życia ludzi w mieście. Wpływa na ludzi pod trzema względami: ekologia, zdrowie i ekonomia. Sadzenie drzew Poznań to akcja, która ma na celu wzbogacenie miasta w naturalne źródła odnawiania tlenu, poprawę ekologiczną, poprawę wizualizacji miasta oraz upiększenie miasta. Sadzenie drzew to inicjatywa mieszkańców, którzy sami sadzą drzewa w akcji zazieleniania miasta, ale również firmy zajmujące się tym profesjonalnie.

Sadzenie drzew w Poznaniu

Drzewa sadzone są wzdłuż dróg, w miejskich parkach, na miejskich nieużytkach. Sadzi się je również w miejscach dopełniających miejska infrastrukturę. Drzew w mieście powinno być jak najwięcej, jest to szczególnie ważne, ponieważ przez ostatnie lata upały są coraz to większe. Nierzadko temperatura powietrza w mieście przekracza 35 stopni Celsjusza.

W takich okolicznościach drzewa dla miasta oraz jego mieszkańców są zbawieniem i ochłodą. Sadzenie a później pielęgnacja drzew powinna dobywać się na dużą skalę w wszystkich miastach naszego kraju. Oby w jak największej ilości bo drzewa na pewno są potrzebne.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *